Ogólne zasady współpracy

Wysyłki: 

Przy zamówieniach produktów SolidChip przekraczających kwotę 500 zł netto zakupiony towar wysyłamy na koszt SolidChip. W przypadku zakupienia produktów z oferty uzupełniającej SolidChip pokrywa koszty przesyłki towaru dla zamówień przekraczających kwotę 2000 zł netto.


Ogólne warunki gwarancji na oferowany sprzęt:

 1. Sprzęt objęty jest roczną gwarancją od daty sprzedaży;
 2. Naprawy gwarancyjne realizowane są wyłącznie w siedzibie SolidChip;
 3. Sprzęt do naprawy dostarczany jest na koszt klienta, a po naprawie odsyłany na koszt SolidChip;
 4. Nie ponosimy kosztów demontażu i ponownego montażu sprzętu w obiekcie (koszty te leżą po stronie klienta);
 5. Wysyłając sprzęt do serwisu należy załączyć dokładny opis uszkodzenia. Brak dokładnego opisu uszkodzenia, może spowodować przedłużenie czasu naprawy. Rezerwujemy sobie prawo naliczenia opłaty w wysokości 20% ceny nowego urządzenia w przypadku przysłania do serwisu sprzętu bez dokładnego opisu uszkodzenia;
 6. Naprawa gwarancyjna zwykle realizowana jest w czasie 2 tygodni. Jeśli nie jest możliwe wykonanie naprawy w tym czasie, klient informowany jest o przewidywanym czasie naprawy;
 7. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych oraz uszkodzeń wynikłych z nieprawidłowej eksploatacji a w szczególności uszkodzeń wynikłych z powodu przekroczenia dopuszczalnych zakresów sygnałów wejściowych;
 8. Klient proszony jest o kontakt telefoniczny przed dostarczeniem sprzętu do naprawy (być może uda się udzielić pomocy telefonicznej);
 9. Koszt naprawy pogwarancyjnej obejmuje opłatę za usługę (25% ceny nowego urządzenia), koszty części zamiennych i koszty wysyłki. W przypadku, gdy łączne koszty przekroczą 50% ceny nowego urządzenia, klient jest informowany o tym fakcie;
 10. W przypadku sprzętu „po gwarancji” - jeśli klient dostarczył opis uszkodzenia, sprawdzenie urządzeń jest bezpłatne. Klient jest informowany o opłacalności naprawy i podejmuje decyzję, czy wykonać naprawę pogwarancyjną, czy nie. Wysyłka sprzętu na koszt klienta;
 11. SolidChip dokłada wszelkich starań, w celu zapewnienia wysokiej jakości oferowanego sprzętu. Nie ponosimy odpowiedzialności za straty, brak zysków wynikłe z powodu wadliwego działania sprzętu, jak również z powodu nieumiejętnego posługiwanie się dostarczanymi przez nas urządzeniami;
 12. Sprzęt nie może być użyty do zastosowań, od których zależy życie ludzkie (np. medycznych).